Annons
Vidare till avestatidning.com
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Abbe Ronsten föreslås till ny ordförande för Region Dalarna

Artikel 4 av 4
Krisen på Region Dalarna
Visa alla artiklar

Socialdemokraterna i Dalarnas distriktsstyrelse och valberedningen har beslutat att föreslå Abbe Ronsten (S) till ny ordförande för Region Dalarna. Beslut fattas på onsdag och han är tänkt att börja sitt nya uppdrag den 13 mars. Han kliver då av som kommunalråd i Säter.

Valet av ny ordförande för Region Dalarna kommer att behandlas vid Region Dalarnas distriktsmöte kommande vecka. Abbe Ronsten (S), kommunalråd i Säter, föreslås bli ny ordförande av socialdemokraterna i Dalarna.

– Abbe Ronsten är en erfaren kommun- och regionpolitiker som har stor vana när det gäller att driva frågor och samverka med andra. Han har goda förutsättningar att bli en utmärkt ordförande i Region Dalarna. En enig valberedning och distriktsstyrelse i socialdemokraterna i Dalarna står bakom hans kandidatur, säger ordförande Peter Hultqvist i ett pressmeddelande.

Region Dalarnas nuvarande ordförande Leif Nilsson (S) aviserade i mellandagarna att han tänker avgå. Beskedet lämnades i samband socialdemokraterna uttalade att de, på grund av uppgifter som framkommit i DT:s granskning, inte längre hade förtroende för regiondirektör Tiina Ohlsson.

Nilsson skulle avgå någon gång under det första halvåret 2017, vilket nu alltså blir redan den 13 mars. Abbe Ronsten föreslås att väljas till ny ordförande på Region Dalarnas direktionsmöte på onsdag, den 25 januari.

Varför tackade du ja till uppdraget?

– Jag har jobbat med regionala frågor i många år och har tyckt att de känns viktigare och viktigare, säger han till DT.

Vilket är Region Dalarnas viktigaste uppdrag?

– Rent sakfrågemässigt ser jag åtminstone på kort sikt handlar om infrastruktur just nu. Det är en tydig bild jag har. Rent organistaoriskt har Region Dalarna fyllt en viktig roll i dialogen mellan olika aktörer i länet. Inte minst kommuner och landsting. Det blir ett viktigt jobb i en kommande regionbildning – att se till att bevara den delen av uppdraget.

Region Dalarna kommer att upphöra i sin nuvarande form och gå upp i en ny regionbildning tillsammans med Landstinget.

– Det får inte bara bli ytterligare en verksamhet som läggs till Landstinget. Vi måste skapa det nya region dalarna tillsammans. Även om regionbildningen finns där och tar en del kraft handlar inte jobbet som ska ske de närmast två åren inte bara om att bilda en ny region – finns viktiga frågor för länet. Det blir inte bara en transportsträcka.

Kommer du att kliva av som kommunalråd i Säter?

– Så blir det – det är med siorg i hjärtat men det går inte att kombinera. Han kommer att lämna över till nya friska krafter där. Valberedningen jobbar med att ta fram ett förslag på ersättare.

Hur ser du på turbulens som har varit på Region Dalarna den senaste tiden?

– Jag har följt det via media och via partikontakter. Naturligtvis är det ohyggligt olyckligt, den förtroendekris som dykt upp. Den bild jag också har är att regionen har många områden som fungeratväl under den tiden. Det är i delar av ledarstrukturen det här funnits. Man kan få bilden att regionen är helt lamslagen och det är bra att nyansera bilden av det.

Hur ser du på Leif Nilssons ansvar?

– Jag vill inte kommentera Leifs roll och ansvar. Den kommentar man kan ha är att den politiska ledningen naturligtvis har det yttersta ansvaret. Det gäller hel den politiska ledningen.

Socialdemokraterna tapapde förtroendet för regiondirektören Tiina Ohlsson, vad har varit knäckfrågan för dig i den delen?

– Det är helt uppenbart att det som till slut får bägaren att rinna över handlar om brevet där man på ett ganska omdömeslöst sätt kritiserar personal, utan att man på ett bättre sätt reflekterar över sina egna roller.

Hur ser du på mediekonsulten Paul ronges roll?

– Man kan konstatera att de råd han gav inte var värda 300 000. För att prata klarspråk verkar det vara riktigt urusla råd han levererade.

Hur går arbetet med att hitta en ny regiondirektör?

– Det pågår diskussioner, men jag har förstått att man delvis har avvaktat frågan om ny ordförande. Det är naturluigtvis hög prioritet.

Hur ska ledningen återskapa förtroendet internt?

– Mitt sätt att jobba handlar om en stor öppenhet och en god dialog. Jag kan inte i dagsläget bedöma hur utmaningarna ser ut. Men att bygga förtroende löser sig inte av sig själv.

Fakta/Region Dalarna:

Region Dalarna är ett kommunalförbund med Dalarnas 15 kommuner och Landstinget Dalarna som medlemmar. I ledningen för organisationen sitter samtliga kommunalråd och ledningen för landstinget. Planen är att Region Dalarna ska gå samman med Landstinget Dalarna i och med en ny regionbildning.

Region Dalarna har drygt 80 anställda i 20 olika enheter. Region Dalarna samordnar och effektiviserar det regionala utvecklingsarbetet för att ta tillvara länets möjligheter och främja den regionala utvecklingen inom olika områden som är betydelsefulla för tillväxt och sysselsättning i regionen.

Det handlar bland annat om utvecklingsplanering, tillväxtprogram, omvärldsanalys, fördelning av projektmedel för regional utveckling, infrastrukturfrågor och ett samlat ansvar för det strategiska arbetet. Region Dalarna arbetar med Europafrågor, turistfrågor och med att samordna länets kollektivtrafik.

Region Dalarnas intäkter är 45 miljoner per år - överlag medlemsavgifter från Dalarnas kommuner och landstinget. Regionen fördelar också hundratals miljoner per år - då från medel som regeringen riktat eller från EU:s fonder. EU-fondernas arbete "ägs" av strukturfonden för Dalarna och grannlänen och omfattar i dagsläget cirka 500 miljoner för innevarande strukturperiod.

Källa: Region Dalarna.

Detta har hänt:

16/11 DT publicerar en artikel där kritik mot regiondirektörTiina Ohlsson läggs fram. Huvudkritiken rör en hemlig arbetstidskartläggning av en avdelning som pågått i fem månader, men det finns även kritik bland annat om Ohlssons folkbokföringsort och om att hon attesterat bluffakturor för nästan 100 000 kronor. Ohlsson bemöter kritiken i en artikel i samband med den publiceringen.

17/11 Region Dalarnas ordförande Leif Nilsson håller med om delar av vad som sagts, men ger sitt stöd till Ohlsson.

14/12 DT avslöjar att Tiina Ohlsson fattat beslut att anlita en av landets mest kända mediekonsulter för krishantering. Priset var 312 500 kronor inklusive moms.

16/12 DT:s politiske redaktör riktar hård kritik mot Tiina Ohlssons köp av krishantering.

18/12 Region Dalarnas ordförande, samt en rad av dess chefer uttalar, i ett svar till Runnberg, sitt stöd för Tiina Ohlsson och pekar ut en enskild medarbetare som påstås driva en vendetta mot henne.

20/12 Den person som pekas ut av ledningen talar ut i DT. Personen har inte namngetts i ledningens öppna brev, men personen säger att den blivit namngiven av Leif Nilsson på ett stort personalmöte på Region Dalarna. Leif Nilsson förnekar detta.

20/12 Region Dalarnas ordförande Leif Nilsson DT:s reporter frågar i en intervju varifrån denne fått källskyddat material, vilket kan vara olagligt enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Nilsson menar att den person som pekats ut har hotat med att gå till medierna. I intervjun medger Nilsson också att Paul Ronges tjänster varit för dyra.

20/12 Flera experter på yttrandefrihet kritiserar Region Dalarnas syn på meddelarfrihet och Leif Nilssons fråga om källskyddat material.

20/12 Ingen av de chefer som undertecknat det öppna brevet vill uttala sig.

21/12 Moderaterna i Region Dalarnas styrelse är kritiska till hanteringen: "Nu har man ställt till det"

22/12 DT avslöjar att krishantering var något som Region Dalarnas upphandlade kommunikationsbyrå redan erbjöd. Rutinerna för upphandling följdes inte när Paul Ronge kontrakterades.

27/12 DT avslöjar att ett beslutsprotokoll upprättades och skrevs under först efter att DT:s reporter efterfrågat det. "Kan vara olagligt", enligt juridisk expertis. Sofia Jarl (C) menar att hon trott att allt var korrekt hanterat.

28/12 Moderaterna i Region Dalarnas styrelse kräver att revisorerna utreder alla turer: "Ledningen kan behöva bytas ut".

29/12 "All den kritik som har förts fram är väl underbyggd" säger en tidigare anställd på Region Dalarna som berättar om att kritik inom organisationen kunde leda till repressalier.

29/12 Socialdemokraternas aviserar att de saknar förtroende för Tiina Ohlsson och att Leif Nilsson också får kliva av.

29/12 Peter Hultqvist, ordförande för Socialdemokraterna Dalarna, redogör för skälet till beslutet från partiet.

29/12 Så tycker s-topparna om framtida ledning för Region Dalarna.

30/12 Landstingspolitikern Katarina Gustavsson (KD) vill avveckla Region Dalarna.

30/12 Centerpartiet vill avvakta i förtroendefrågan om Region Dalarna

31/12 Krisen i Region Dalarna: C-kritik mot Socialdemokraternas agerande

2/1 Vice ordföranden Sofia Jarl (C) medger att stödet för regiondirektören var förhastat.

4/1 Kristdemokraterna i Dalarna kräver extramöte om Region Dalarna för att bryta dödläget

5/1 Det blir ett extra möte i Region Dalarnas arbetsutskott för att diskutera framtiden.

9/1 Det står klart att regiondirektören är arbetsbefriad i väntan på beslut.

10/1 Region Dalarna håller presskonferens där presidiet berättar att arbetsutskottet fattat beslut om att Tiina Ohlsson ska sägas upp.

14/1 DT presenterar nya bevis för att det var mediekonsulten Paul Ronge som gav rådet att peka ut medarbetaren

16/1 DT avslöjar att ytterligare dokument efterdaterats av regiondirektören.