Annons
Vidare till avestatidning.com
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

650 miljoner i förlust i Stora Ensos nya pappersbolag

Stora Enso Paper AB, Stora Ensos nya svenska pappersbolag redovisar en förlust på 647 miljoner för 2015 där Kvarnsveden bruk bidrog med en förlust på 142 miljoner kronor.

Pappersbruket i Kvarnsveden ingår numera i Stora Enso Paper AB som också omfattar bruken Hylte och Nymölla.

De fusionerade företagets första bokslut, för 2015, är nu offentligt och man har städat i balansräkningen.

De tre bruken omsatte tillsammans 7429 miljoner och redovisar en förlust på 647 miljoner kronor. Pappersbolaget fick 441 miljoner i koncernbidrag från ägaren Stora Enso.

Kvarnsveden bruk bidrog med en omsättning på 2397 miljoner kronor och en förlust på 142 miljoner. Hylte bruk bidrog med en omsättning på 1492 och en vinst på 26 miljoner och Nymölla bör alltså ha bidragit med drygt 2,4 miljarder till omsättningen.

Stora Enso Paper redovisar nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar med 543 miljoner

Pappersbolaget har omförhandlat långa leveransavtal som påverkat resultatet negativt med 140 miljoner.

För Kvarnsvedens del redovisar Stora Enso att de under 2015 haft fokus på att förbättra verkningsgraderna på samtliga maskiner. I PM12:an har bruket lyckats höja verkningsgraden från 76,5 procent till 81,5 procent. Kvarnsveden passar också på att sätta på pränt i bokslutet faktumet att Arbetsdomstolen slagit fast att det inte var ett avtalsbrott att gå från sex- till femskift. Kvarnsvedens tonnage ökade med 2,0 procent till565 463 ton.

I Hylte som fortsätter att tillverka tidningspapper redovisas att man möter hård konkurrens och därmed pressade priser trots att Kvarnsveden och konkurrerande bruk stängt ned tidningspappersmaskiner. Hyltes tonnage minskade med 2,1 procent till 449270 ton tidningspapper.

I Nymölla där bruken fusionerats in i det namnändrade bolaget minskade tonnaget med 2,3 procent till 429000 ton.

Stora Enso Paper konstaterar i sina framtidsutsikter att de påverkas starkt av det allmänna konjunkturläget och denstrukturella förändringen i masdiabranschebn, tidningarnas upplagor och antalet titlar samt flödet till huvudmarknaden i Europa där 6,2 miljarder av försäljningen för pappersgruppen sker med konstaterandet att de svenska bruken finns på fel marknad:

"Efterfrågan på tryckpapper i världen under 2016 förväntas fortsatt vara lägre än tillgänglig produktionskapacitet."