AnnonsVuxenutbildningen Avesta

Anpassad utbildning på Lärvux i Avesta: "Undervisning utifrån elevernas behov och förmågor"

Tänk dig att gå en utbildning som är anpassad efter dina behov. Det är så Lärvux i Avesta fungerar.

– Du som studerar ska känna att du har nytta av undervisningen i ditt dagliga liv. Det är därför kurserna på Lärvux är anpassade efter eleverna, säger Maria Nilsson, lärare på Lärvux.

Maria Nilsson, lärare på Lärvux i Avesta.

Maria Nilsson är en av lärarna du träffar på Lärvux. Här erbjuds studier för dig som har inlärningssvårigheter på grund av intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada och som fyllt 20 år.

– Syftet med kurserna är att ge dig de kunskaper du behöver för din personliga utveckling. För varje elev som blir antagen till Lärvux upprättas en individuell studieplan som ska ge en tydlig bild av planerade studier utifrån individuella mål, behov och förutsättningar, berättar Maria.

Läs mer om Lärvux i Avesta och få information här.

"Syftet med kurserna är att ge dig de kunskaper du behöver för din personliga utveckling", säger Maria.

Undervisningen är anpassad efter varje individ eftersom elevernas behov ser så olika ut. Några läser på grundläggande nivå, andra på gymnasial nivå, och vissa funderar på att studera för att komma ut i jobb.

– Vi försöker förankra så mycket som möjligt av det vi lär ut så att kunskapen kommer till nytta i vardagslivet, på fritiden men också på elevernas jobb - arbetsplatser som kan se mycket olika ut. En del elever är på daglig verksamhet och har det som sitt jobb medan andra är ute på olika företag, berättar Maria.

Ansök till utbildning inom Lärvux här.

Undervisningen på Lärvux är anpassad efter eleverna.

För att söka dig till Lärvux kan du anmäla dig på Vuxenutbildningens hemsida. Du behöver inte exakt veta vad det är du vill studera, det kommer Maria och hennes kollegor att hjälpa dig med och det finns många utbildningar på olika nivåer att välja mellan på Skolverkets hemsida.

– Prova på-kursen är något vi gärna pushar för. Kurserna är mycket breda och är jättebra om du fastnat lite på vägen och inte riktigt vet hur du vill planera din framtid, säger Maria.

Läs mer om vilka olika kurser du kan läsa på Lärvux här.

Alla kan utvecklas och fortsätta att växa

Undervisningen på Lärvux sker antingen i grupp eller enskilt. Elevens förutsättningar och behov är det som styr upplägget.

– Det är vanligt med enskild undervisning men vi har också gruppundervisning exempelvis i hemkunskap. Då är det max 3-4 elever i varje grupp så att vi kan hjälpa till med de stöd som behövs, förklarar Maria.

"Det är vanligt med enskild undervisning men vi har också gruppundervisning", säger Maria.

I vissa fall får du ett intyg efter slutförd kurs, i andra ett betyg. Oavsett är det viktigaste att du som elev kommer vidare, menar Maria.

– En del studerar här för att stärka sin självkänsla samtidigt som de är nöjda med det jobb de har. Andra elever vill ta sig in på arbetsmarknaden, säger Maria och fortsätter:

– Vi har elever som har kunskaper som de inte fått validerade, vilket kan hindra dem från att komma vidare. På Lärvux är undervisningen enskild vilket ibland gör det lättare att visa vad man faktiskt kan.

Läs mer om Lärvux i Avesta och få information om hur du kontaktar en studie- och yrkesvägledare.

"En del studerar här för att stärka sin självkänsla samtidigt som de är nöjda med det jobb de har", förklarar Maria.

Maria brinner för att samtliga elever ska känna att de kan och vågar och just nu genomförs en kurs i entreprenörskap som involverar nästan alla.

– Några skapar insektsholkar som eleverna säljer i Avesta Galleria. Modet har märkbart vuxit hos flera och samtliga känner att de är med och bidrar. Alla kan utvecklas och fortsätta att växa, avslutar Maria på Lärvux i Avesta.

Denna text är en annons producerad av Bonnier News Brand Studio och inte av Avesta Tidnings redaktion. Vill du veta mer om hur vi arbetar med denna typ av material får du gärna kontakta oss på cm.native@bonniernews.se
Till toppen av sidan