AnnonsVuxenutbildningen Avesta

Projektet Ökad Jämlikhet i Krylbo lider mot sitt slut – så stor skillnad har det gjort

Har du hört talas om projektet Ökad Jämlikhet i Krylbo? Projektet som pågått i två år med fokus på bland annat ökad självförsörjning, integration och meningsfull fritid.

– Många upplever att Krylbo är bättre nu och projektet har också gjort skillnad på ett personligt plan för många som deltagit.

Marielle Backman projektledare för Ökad Jämlikhet i Krylbo.

Många positiva förändringar har redan skett i Krylbo – läs mer här!

Det berättar Marielle Backman, projektledare för Ökad Jämlikhet i Krylbo, som är ett kommunövergripande projekt och drivs genom Vuxenutbildningen och Integrationsenheten i Avesta.

Ökad Jämlikhet i Krylbo har sin grund i en analys som visade att de sociala utmaningarna stack ut i Krylbo jämfört med övriga områden i kommunen.

– Efter den rapporten hände det många saker i Krylbo. Bostäder rustades, utomhusmiljön snyggades upp, polisen drog igång ett trygghetsprojekt och för kommunens del startades Ökad Jämlikhet i Krylbo.

"Det har varit ett fantastiskt engagemang i Krylbo inte minst genom projektets härliga Krylboambassadörer".

Ökad Jämlikhet i Krylbo har drivits i samverkan med föreningslivet, skolan, polis, kyrkan, hyresgästföreningen, fastighetsägare, olika kommunala enheter med många flera.

– Det har varit ett fantastiskt engagemang i Krylbo, inte minst genom projektets härliga Krylboambassadörer som valt att vara aktiva just för att de brinner för Krylbo, säger Marielle.

De gör helt vanliga fritidsaktiviteter, prövar på skridskor, vandrar längs älven, spelar minigolf och samtalar med varandra

Krylboambassadörerna består av kvinnor och män som har anknytning till Krylbo med olika bakgrund i ett ålderspann på mellan 20 och 75 år. De har varit delaktiga i att starta upp olika aktiviteter och driva dem tillsammans med samarbetspartners.

– En av ambassadörerna brinner exempelvis för barnens möjligheter till en meningsfull fritid och hon, tillsammans med biblioteket, startade en bokklubb för barn i årskurs 1-3. Varje vecka träffas barnen och läser, pratar om böcker som de även får låna med sig hem, samt har fruktstund och pysslar.

Avesta kommuns integrationsarbete fokuserar på vägen till arbete, språk och utbildning

På en av aktivitetsträffarna kan du få prova på olika sporter.

Bild: Getty images

Två ambassadörer var med som språkstöd och assisterade i en integrationsaktivitet kallad mat och prat. Två andra var delaktiga i en aktivitetsgrupp som Avesta kommuns fritidsenhet är ansvarig för.

– De gör helt vanliga fritidsaktiviteter, prövar på skridskor, vandrar längs älven, spelar minigolf och samtalar med varandra. De testar helt enkelt på det som finns att göra på fritiden och aktiviteterna är mycket populära.

Vuxenutbildningen och Integrationsenheten har spelat en viktig roll i projektet. Inte minst genom studie-och yrkesvägledarna och integrationsstrategen som aktivt medverkat i de delar som handlar om ökad självförsörjning, kunskapsutveckling och integration.

"Engagemanget i Ökad Jämlikhet i Krylbo har lett fram till något som är bättre både för Krylbo och för många av de individer som deltagit i projektet."

Marielle igen:

– När nu projektet avslutas kommer vi att ta med oss erfarenheterna och väva in dem i andra sammanhang och vissa aktiviteter fortsätter i ordinarie verksamhet.

Marielle menar att människors engagemang i Krylbo visat hur viktigt det är att få möjlighet att vara med och påverka samhället och sin egen livssituation.

– Engagemanget i Ökad Jämlikhet i Krylbo har lett fram till något som är bättre både för Krylbo och för många av de individer som deltagit i projektet och som idag upplever sin tillvaro mer meningsfull, säger hon och fortsätter:

– Att komma ut i ett sammanhang och möta nya människor skapar möjligheter att komma vidare och på sikt också hitta sin väg till arbete och studier, avslutar Marielle Backman, projektledare Ökad Jämlikhet i Krylbo.

På Vuxenutbildningen Avesta kan du komplettera dina studier, gå en yrkesutbildning eller studera vidare.

Denna text är en annons producerad av Bonnier News Brand Studio och inte av Avesta Tidnings redaktion. Vill du veta mer om hur vi arbetar med denna typ av material får du gärna kontakta oss på cm.native@bonniernews.se
Till toppen av sidan