AnnonsVuxenutbildningen Avesta

Framtidens arbetskraft i Avesta utbildas med hjälp av Vuxenutbildningen: ”Arbetsplatsernas kompetensbehov matchas med yrkesutbildningar”

Visste du att det kommer att saknas arbetskraft i Avesta om några år? Det visar prognoser som tagits fram på uppdrag av Vuxenutbildningen.

– Vi blir allt färre i arbetsför ålder och det kommer att behövas utbildad personal inom många yrkesområden i Avesta, säger Marie Hjelm, rektor på Vuxenutbildningen.

Marie Hjelm, rektor på Vuxenutbildningen i Avesta.

På Vuxenutbildningen finns stora möjligheter att studera som vuxen, bland annat på gymnasiala yrkesutbildningar och att läsa in behörigheter till högre utbildning. Dessa utbildningar är matchade till Avestas behov av arbetskraft.

– Prognoserna visar att det kommer att fattas arbetskraft både inom våra samhällsviktiga funktioner och inom Avestas basindustri. Vuxenutbildningens uppdrag är att vara en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet, berättar Marie Hjelm.

Här hittar du information om Vuxenutbildningen Avesta och kan läsa mer om olika spännande utbildningar.

"Prognoserna visar att det kommer att fattas arbetskraft både inom våra samhällsviktiga funktioner och inom Avestas basindustri", säger Marie.

För att möta behovet av yrkesutbildad personal jobbar Vuxenutbildningen på bred front. De samverkar med branschråd, företag och andra kommunala vuxenutbildningar i Dalarna.

Vårt mål är att kunna erbjuda de yrkesutbildningar som passar just Avestas behov av arbetskraft

Avesta har nästan ingen arbetslöshet bland inrikesfödda. Siffran är fyra procent, medan motsvarande för utrikesfödda är 30,8 procent.

– Bland utrikesfödda finns många som vill in på arbetsmarknaden och med rätt insatser kan lokalsamhället gemensamt bidra till deras etableringsmöjligheter. Det kan ske genom utbildning på Vuxenutbildningen och praktik på Avestas lokala arbetsplatser, säger Marie Hjelm.

Funderar du på att plugga en högre utbildning, eller vill du prata med någon om din framtid? Här hittar du kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledning.

"Bland utrikesfödda finns många som vill in på arbetsmarknaden och med rätt insatser kan lokalsamhället gemensamt bidra till deras etableringsmöjligheter", säger Marie.

Ett hinder för anställning eller praktikplats för utrikesfödda kan vara att mottagarsidan bär rädslor som bygger på fördomar, menar Marie Hjelm.

– Vi vill skapa fler platser där vi möts och samtalar om det som är främmande. Vuxenutbildningens verksamhet ”Fler på jobbet” erbjuder arbetsplatser skräddarsydd utbildning på de områden som behöver utvecklas i syfte att hitta vägen till framtidens arbetskraft.

Med rätt utbildning är möjligheterna att få ett arbete eller yrkesväxla goda

Avesta har jämfört med Sverige som helhet få personer med en eftergymnasial utbildning på minst tre år.

– Endast nio procent av männen här har en högre utbildning. För Sverige är siffran 24 procent. Motsvarande siffror för kvinnor är 21 procent i Avesta jämfört med rikets 36 procent. Vuxenutbildningen jobbar därför också för att göra det möjligt för fler att våga ta steget och utbilda sig på eftergymnasial nivå, berättar Marie Hjelm.'

Missa inget viktigt – läs om allt som är aktuellt på Vuxenutbildningen i Avesta här.

I dagsläget finns ett flertal yrkesutbildningar inom sju mils radie och Vuxenutbildningen har också ett Lärcentrum för studerande på universitet eller högskola.

– Med rätt utbildning är möjligheterna att få ett arbete eller yrkesväxla goda. Så har du funderat på studier men inte riktigt vågat ta steget så är det ett bra läge nu. Våra studie- och yrkesvägledare hjälper dig på vägen, säger Marie Hjelm.

Här hittar du information om Vuxenutbildningen Avesta och kan läsa mer om olika spännande utbildningar.

Många lokala arbetsplatser är inkluderande och förebilder som jobbar med sitt framtida behov av kompetens, medan andra inte kommit lika långt.

– Det finns fortfarande arbetsplatser som kan få ett bryskt uppvaknande när det inte längre går att få tag i medarbetare med rätt kompetens, säger Marie Hjelm och tillägger avslutningsvis:

– Vuxenutbildningen och integrationsenheten bistår gärna i de frågor och funderingar som finns. Alla som vill och kan arbeta behövs på arbetsmarknaden i Avesta.

Denna text är en annons producerad av Bonnier News Brand Studio och inte av Avesta Tidnings redaktion. Vill du veta mer om hur vi arbetar med denna typ av material får du gärna kontakta oss på cm.native@bonniernews.se
Till toppen av sidan