Annons

Annons

Annons

Backolars Johan Hermansson

ledare liberal

Backolars Johan Hermansson
”Vill du omvända oss bögar i guds namn? Då blir det inga bidrag!”

Text: 

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende liberal.

Skattepengar ska inte gå till att finansiera organisationer som försöker ”omvända” svenska medborgare. Det menar ledarskribenten Backolars Johan Hermansson.

Bild: Tom Wall

Annons

Jag var 12 år första gången jag övervägde att ta livet av mig. Varför? Jag var homosexuell i en tid och på en plats där normerna var lika fyrkantiga som tydliga – och där HBTQI-personer inte var en del av dem.

Ordet i sig, det fanns inte ens i Dalarna.

Rädslan för att inte vara som alla andra gjorde att det dröjde tills jag var 22 år innan jag vågade komma ut. Först då bestämde jag mig en gång för alla att leva.

Stöd och förebilder är viktigt för alla unga, inte minst så för oss HBTQI-personer. Jag hade själv behövt fler, varför jag ser det som min plikt att i dag försöka vara en – genom att vara öppen med mina erfarenheter.

I dag uppmuntrar de flesta vår existentiella rätt att ta plats i samhället. Men det finns också krafter som försöker motarbeta det helt naturliga bejakandet av att få vara den man är.

Annons

Annons

I en aktuell granskning hos Dagens Nyheter framkommer att flera religiösa organisationer – som uppbär statliga bidrag – erbjuder ”verktyg” för hur HBTQ-personer kan ”omvändas”. Alltså att de genom religiös vägledning ska bli heterosexuella.

Omvändelsen ska, enligt organisationerna, ske genom allt från bibelskolor och koranstudier till mirakelböner och förändrade livsvanor.

Att överhuvudtaget erbjuda och propagera för den här typen av omvändelse rimmar illa med de mänskliga rättigheterna. Trots detta går alltså skattemedel till organisationer som ägnar sig åt sådant kvacksalveri.

Den upprördhet som följt DN-publiceringen är befogad.

Ska skattepengar verkligen gå till att finansiera sådan verksamhet?

Svaret borde vara självklart.

Omkring 100 miljoner kronor betalas årligen ut till församlingar och religiösa samfund i Sverige. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för religiös verksamhet och undervisning.

Myndigheten för stöd till trossamfund bidrar med underlag till regeringens beslut, som i sin tur bestämmer om verksamheten har rätt till bidrag eller ej. Det ligger på myndighetens ansvar att granska att verksamheterna uppfyller kriterierna.

För att få det statliga bidraget finns i dag två formella krav. Det ena är att samfundet ska vara stabilt och ha ”egen livskraft”. Alltså bedriva kontinuerlig verksamhet. Det andra är att trossamfundet ska bidra till att stärka de ”grundläggande värderingar” som det svenska samhället vilar på. Detta får sannolikt läsas som att organisationen i fråga åtminstone inte ska motarbeta dessa värderingar.

Annons

Annons

Men uppenbarligen gör vissa det. Och DN visar med all önskad tydlighet hur detta drabbar oss HBTQI-personer.

Hur vi ska se på och behandla dessa reaktionära krafter är dock inte fullt så enkel som det först ser ut. Sverige har en stark tradition av föreningsfrihet. Därför är politiker, i regel på goda grunder, återhållsamma med att i lag begränsa vad människor får göra i föreningssammanhang.

Det starkaste skälet att bevaka föreningsfriheten är att vi inte i alla lägen kan veta att staten vill väl – eller att den har det allmännas bästa för ögonen. Därför är det en bättre väg att ge sig på själva bidragen.

Redan nuvarande bidragsregel, om att bidra till att stärka Sveriges ”grundläggande värderingar”, är inne på spåret.

Att en organisation lagligen har rätt att existera, och kan bedriva verksamhet utan att staten aktivt sätter käppar i hjulet, kan aldrig per automatik betyda att den har rätt till offentlig finansiering.

Här följer förstås tolkningar och gråskalor, med all rätt. Sverige är en demokrati. Men vi kan inte betala statsbidrag till organisationer som systematiskt försöker sätta mänskliga rättigheter ur spel.

Rimligen bör också alla religiösa svenskar uppröras över de försök till ”omvändelse" som nu uppdagats. Det är ju flagranta exempel på att missbruka gud!

I Sverige, där varje människa har rätt till sin sexuella läggning, ska kärleken uppmuntras – inte motarbetas!

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan