Annons

Annons

Annons

Avesta

Debatt
Industrin kan erbjuda 2 000 nya jobb i Dalarna de närmaste åren

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Outokumpus anläggning i Avesta, Avesta järnverk, är ett av de företag som ställer om till gröna och hållbara processer. Något som kräver tillgång till stabil el. Industriarbetsgivarnas vd, Per Hidesten, skriver i sin debattartikel om vikten av att politiker skapar förutsättningar för kraftigt ökade energibehov.

Bild: Mikael Eriksson

Annons

Ska industrin fortsätta expandera behöver vi stabila och långsiktiga spelregler och vi behöver rätt kompetens. Det skriver Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna, inför årets upplaga av Avestasamtalen om basindustrins framtid.

Inom en treårsperiod beräknas industrin i Dalarna öka antalet sysselsatta med 2 000 personer. Och till detta kommer alla sysselsatta hos underleverantörer. Dalarna är en av basindustrins viktigaste regioner.

Nu ställer basindustrin om till gröna och hållbara processer. Och det är just den gröna omställningen som är temat för Avestasamtalen, som pågår i veckan. Klimatförändringarna kräver att omställningen går fort och industrin i Dalarna spelar en avgörande roll. Ska vi klara detta och ska vi kunna stärka sysselsättningen behövs gynnsamma förutsättningar för den svenska industrin.

Annons

Annons

För det första måste tillståndsprocesserna reformeras. I dag präglas de av långa beslutstider, omfattande utredningsbörda, oförutsägbarhet och rättsosäkra tolkningar. Miljöbalken måste ändras i grunden.

Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna. Foto: Rikard Westman

För det andra behöver industrin tillgång till fossilfri och stabil el till en konkurrenskraftig kostnad. Om vi ska klara av att genomföra klimatomställningen och möjliggöra alla de satsningar som initierats i industrin måste kraftiga investeringar göras i både produktions- och överföringskapacitet. Politiken måste skapa förutsättningar för att vi kostnadseffektivt ska kunna möta ett kraftigt ökat energibehov.

För det tredje behöver industrin rätt kompetens. Mer konkret råder det exempelvis brist på automationstekniker, industrielektriker, reparatörer, underhållsmekaniker och CNC operatörer.

Utbildningssystemet i Dalarna har en jätteutmaning framför sig inför väntade industrietableringar och expansion av befintliga verksamheter de kommande åren. Nya kompetenser krävs för att exempelvis fortsätta automatisera gruvindustrin och transformera pappersbruk till batterifabriker. Teknikcollege och Avestasamtalen är utmärkta exempel på en konstruktiv dialog, men vi ser att det behövs ett tätare samarbete mellan kommuner, arbetsliv och utbildningsanordnare.

Annons

Exempel på svarvning i en CNC-maskin. Fotograf: Sandvik

Annons

Industrin är sedan länge basen i välståndsbygget här i Dalarna och med rätt förutsättningar kan svensk industri fortsätta växa, vara konkurrenskraftig och skapa fler arbetstillfällen i Sverige. Industriarbetsgivarnas medlemsföretag sysselsätter omkring 6 700 personer i Dalarna och de skatteintäkter som basindustrin står för i regionen motsvarar drygt 3 000 anställda i offentlig sektor. De framgångar som uppnåtts är resultat av konkurrens mellan fria företag, inte av politisk centralstyrning – men politikens uppgift är att skapa förutsättningar för ett gynnsamt industriklimat. För utan svensk industri stannar Sverige. 

Per Hidesten

Vd Industriarbetsgivarna

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan