Annons

Annons

Annons

Dalarnas län

Debatt
DEBATT: Förändra skogsbruket – för Dalarnas skull

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Under våren har det varit en livlig debatt om skogsbruket. Företrädare för Centerpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna har uttryckt sitt stöd för skogsbruket såsom det är i dag (till exempel i Aftonbladet Debatt 3/4 och 7/5, och DN Debatt 20/4).

Vi vill tacka dem för att de är uppriktiga, skogen är en stor fråga för Sverige. Hela 70 procent av vårt land är täckt av skog.

Eller skog och skog, vi kan säga träd. För oss i Miljöpartiet är det stor skillnad på flera träd tillsammans och skog. För oss är en skog det myller av liv som uppstår när ett ekosystem får vara intakt, men träd av olika slag, olika ålder, där insekter, fåglar och växter av många slag kan leva. Det som med ett annat begrepp kallas biologisk mångfald.

Annons

"Man säger att det är nödvändigt för jobben och ekonomin, men man glömmer att nämna att turismen omsätter lika mycket som hela skogsindustrin" skriver representanter för MP Dalarna.

Bild: Johan Lindeberg, Arkivbild

Annons

Så underbart det måste vara för de borgerliga partiernas företrädare som verkar kunna njuta av likadana träd i rader, de trädplanteringar som täcker största delen av vårt land. Där trivs tyvärr inte särskilt många arter förutom träden.

Det är en syn på skogen som de verkar dela med de stora skogsbolagen, vars företrädare har försökt muntra upp förtvivlade människor som sett sina favoritplatser avverkas, marken plöjas (markberedas) och nya träd planteras. De förklarar att kalhyggena och de unga trädplanteringarna har sin egen charm.

Vi som ser skogen som ett ekosystem kan inte hålla med.

Nu riskerar de sista naturskogarna att försvinna. Endast 10 procent av Sveriges skogar kan kallas naturskog, skog som aldrig kalavverkats och därefter omvandlats till trädplanteringar. Man säger att det är nödvändigt för jobben och ekonomin, men man glömmer att nämna att turismen omsätter lika mycket som hela skogsindustrin (cirka 2 procent av Sveriges BNP enligt Tillväxtverkets årliga rapport 2018).

I ett skogslandskap som vårt, Dalarna, ser vi hur attraktionskraften minskar när trädplantagerna tar över, för de flesta människor trivs bättre i riktig natur än bredvid ett kalhygge.

Det påstås att skogsbruket är hållbart eftersom det planteras två träd för varje som avverkas. Som om två nyplanterade tallplantor kan jämföras med en 120-årig tall, eller en fantastisk gammal asp!

Annons

Annons

I uppföljningen av miljömålen 2021 framkommer att vi är väldigt långt ifrån att nå miljömålen för skogen.

De skogsägare som tar sitt ekologiska ansvar måste belönas mer än i dag.

Vi i Miljöpartiet vill ha ett hållbart skogsbruk. De skogsägare som tar sitt ekologiska ansvar måste belönas mer än i dag, vi har många förslag på hur det ska ske.

Vi vill öka kunskapen om olika metoder för hyggesfritt skogsbruk, som ger stora vinster för samhället i form av naturliv, ekosystemtjänster, kolinlagring, motståndskraft mot klimatförändringar, och mycket mer.

Vi vill att lagen om skogsbruk ska ligga under miljöbalken. Vi vill på olika vis skydda mer naturskog. Skogsbruket behöver förändras.

I alla lägen kommer vi i Miljöpartiet att kämpa för levande skogar!

Richard Holmqvist (MP), ambassadör för biologisk mångfald MP Dalarna

Monika Utter (MP), ambassadör för biologisk mångfald MP Dalarna

Aron Knifström (MP), ordförande MP Dalarna

Maj Ardesjö (MP), vice ordförande MP Dalarna

Maria Petri (MP), ersättare MP Dalarna

Yvonne Johansson (MP), ledamot MP Dalarna

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan