Annons

Annons

Annons

Annons

ledare liberal

LEDARE: Kan Annie Lööf stå upp mot de företagarfientliga i Socialdemokraterna?

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende liberal.

Företagare föreslås få försämringar. Kan Annie Lööf (C) göra något åt det? Foto: Stina Stjernkvist

Annons

Januariöverenskommelsen är välgörande tydlig och löftet är väl förankrat i uppgörelsens konkreta punkter: “Vi underlättar möjligheterna att bli, verka och lyckas som företagare.”

Beskattningen av företag ska minska och de så kallade 3:12-reglerna förenklas.

Krav på aktiekapital för att starta aktiebolag sänks till 25 000 kronor

En kraftig förenkling av beskattning och regelverk för så kallade mikroföretag ska införas.

Den företagsvänliga inriktningen i januariöverenskommelsen är påfallande, och bör i stor utsträckning tillskrivas Centerpartiet, eftersom det är frågor som C drivit under många år.

Just därför blir kontrasten så stark när man går igenom F-skatteutredningens förslag.

Annons

Den tillsattes 2017 med ett sammansatt uppdrag:

Å ena sidan att undersöka om F-skattesystemet används för skattefusk eller för att kringgå regelverk om exempelvis arbetsmiljö.

Annons

Å andra sidan för att se över om systemet krånglar till det för den som vill starta eller driva företag.

Det sistnämnda perspektivet tycks dock ha fått stryka på foten under utredningens gång. När utredningen nu gått ut på remiss är det i princip uteslutande med förslag som på olika sätt försvårar för företag, ökar rättsosäkerheten och ger Skatteverket fler befogenheter.

I stället för att fundera över vilka trösklar eller onödigt krångliga regler som finns fokuserar utredaren på riskerna för oegentligheter.

Utredningen föreslår bland annat att det ska bli lättare att återkalla, tidsbegränsa eller vägra F-skatt, att göra prövningar av företagsföreträdare och att begära in omfattande uppgifter av företagare.

Varför allt detta ska vara nödvändigt är höljt i dunkel. Utredningen säger uttryckligen att omfattningen av missbruk och fusk är svår att bedöma. Man pekar i stället på att det är belagt att svartarbete förekommer – vad det nu har med utredningen av F-skattereglerna att göra.

Den som vill svartarbeta kan naturligtvis göra det även utan att ha ett företag. Tvärtom är det troligt att förenklade regler för att starta företag i stil med Centerpartiets förslag om mikroföretagande skulle minska svartarbetet, eftersom det sänker trösklarna till att utföra arbetet vitt.

Annons

Men frågan återstår om vilken linje regeringen väljer i företagsfrågorna. Det går inte att genomdriva F-skatteutredningens förslag utan att samtidigt underminera januariöverenskommelsens ambitioner om ett bättre klimat för små och nya företagare.

Annie Lööf och Centerpartiet bör om möjligt utnyttja sitt inflytande till att förpassa utredningen till skrivbordslådan.

Joakim Broman

Annons

Annons

Till toppen av sidan