Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Egen bostad är en trygghet och en jämställdhetsfråga – här är majoritetens nya strategi

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

”Genom kommunens nya strategi för bostäder med socialt ändamål så minskar vi det personliga lidandet och minskar samtidigt kommunens utgifter”, skriver Kenneth Persson (S) Borlänge och Anita Nordström (S) Borlänge. Foto: DT arkiv/TT/montage

Annons

Borlänge kommun har likt andra kommuner utmaningar med att lösa bostadsbristen för flera grupper i samhället. Kommunens hitintills främsta verktyg att hantera bostadsbristen för utsatta grupper har varit via Tunabyggen och till viss del den lokala hyresmarknaden. De grupper som har drabbats hårdast av bostadsbristen är våra Borlängebor med minst resurser. Ensamstående föräldrar, individer med psykiska problem samt människor som av ekonomiska skäl behöver en andra chans på bostadsmarknaden.

Mot denna bakgrund har kommunstyrelsen uppdragit kommunens berörda verksamheter och bolag att arbeta fram en gemensam strategi i denna komplexa fråga.

Strategin beskriver behovet av socialt boende utifrån befolkningsprognos och professionens bedömningar och beskriver därefter ett antal åtgärder för att långsiktigt hantera bostadsbristen för denna grupp.

Annons

Annons

Dessa åtgärder handlar om att:

• Skriva avtal med AB Stora Tunabyggen och kommunen när det gäller volym lägenheter för sociala ändamål.

• Regelverk för att en hyresgäst i normalfallet har rätt att överta kontraktet om man uppfyller villkoren.

• Knyta privata fastighetsägare närmare kommunen för att täcka nuvarande och framtida behov av sociala bostäder.

• Via markanvisning och vid försäljning av fastigheter säkerställa behovet av sociala bostäder.

• Pröva otraditionella metoder på bostadsmarknaden.

• Skapa beredskapsområden för uppförande av tillfälliga bostäder vid snabbt uppkomna behov.

I storleksordning talar vi om cirka 50 lägenheter som är cirka 15 procent av lediga lägenheter. Dessa 50 lägenheter kommer minska kommunens utgifter med miljonbelopp då kommunen slipper köpa dyra platser externt. De boende kommer också ha närmare och kontinuerlig kontakt med kommunen. En förutsättning för att vara aktuell för ett av dessa boenden är att man tar emot den hjälp som man behöver för att klara ett eget och mer självständigt boende. Vi utvecklar således samverkan mellan bostadsbolag, socialtjänst och omsorgen med Borlängebon i fokus.

Via en tydlig koncernstrategi hjälper vi dessa människor att få tak över huvudet. Har personen i fråga skulder sedan tidigare boende så får denne hjälp med att ta fram en betalningsplan. Vilket ger en win-win situation där individen får hjälp att stå på egna ben och kommunens utgifter minskar, då dessa kostnader tidigare lades på Socialnämnden.

Annons

Genom kommunens nya strategi för bostäder med socialt ändamål så minskar vi det personliga lidandet och minskar samtidigt kommunens utgifter. En bostad att kalla sin egen är en trygghet och en jämställdhetsfråga. Att vi nu kan göra Borlänge mera tryggt och jämställt för de med mindre resurser är vi glada över!

Kenneth Persson (S)

Socialnämndens ordförande, Borlänge

Anita Nordström (S)

Omsorgsnämndens ordförande, Borlänge

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan