Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Zonta: I Sverige har vi fri vilja att bestämma hur vi ska leva – stärk kvinnors rättigheter

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vi lever i ett av världens mest jämställda länder, Sverige. Men är det alltid så jämställt? Har vi samma lön för lika arbetsuppgifter, får kvinnor jobben på samma villkor som männen, delar vi på föräldraledigheten, syns och hörs kvinnor lika mycket i media? Är styrelserummen lika väl representerade av både män och kvinnor?

”Låt oss gemensamt arbeta för att inga barn under 18 år ska behöva ingå äktenskap vare sig i Sverige eller utomlands”.

Bild: TT

Svaret är nej på samtliga frågor och vi måste fortfarande arbeta för jämställdhet och människors lika värde år 2019!

Kvinnor har haft rösträtt sedan 1919 då Sveriges riksdag klubbade igenom detta beslut den 24 maj. I år uppmärksammas dessa hundra år på flera sätt. Att demokratin fyller hundra år i Sverige utgör ett unikt tillfälle att uppmärksamma demokratin. Hur kan vi göra detta på bästa sätt?

Annons

Annons

Hur är det idag i Sverige och världen?

I Sverige har vi allmän och fri skolundervisning men i övriga världen är det drygt 60 miljoner flickor som aldrig får gå i grundskolan. I många andra länder lever kvinnor precis som kvinnor i Sverige levde för hundra år sedan!

I Sverige har vi fri vilja att bestämma med vem, var och hur vi ska leva. Men i många andra länder gifts varje dag över 40 000 flickor bort mot sin vilja! Flickorna berövas sin barndom, rätten till sin kropp och att bestämma över sitt eget liv! Ytterligare uppskattningsvis 280 miljoner flickor riskerar att giftas bort. Om den nuvarande trenden fortsätter kommer antalet flickor och kvinnor som gifts bort som barn uppgå till nästan en miljard år 2030! Det vill vi i organisationen Zonta vara med att stoppa. Därför har vi beslutat att, som första icke statliga donator, under perioden 2018–2020 donera 2 miljoner dollar till ett FN-projekt för att stoppa barnäktenskap.

Den 1 januari 2019 infördes i Sverige förstärkt lagstiftning om förbud mot barnäktenskap. Lagstiftningen innebär att äktenskap som ingåtts före 18 års ålder inte godkänns, oavsett om det ingåtts i Sverige eller i annat land.

Vad krävs då för att lagen ska ge resultat?

Vi i Zonta tror att följande kan bidra:

• Tydlig information till föräldrar och allmänhet om gällande lagstiftning.

• Barn och ungdomar måste i skolan få kunskap om sina rättigheter. De behöver veta vart de kan vända sig om frågan om barnäktenskap aktualiseras i hemmet.

Annons

• Vi som medmänniskor behöver vara medvetna om att problemet med barnäktenskap även finns i Sverige och om vikten av att reagera när vi har skäl att misstänka att planering för barnäktenskap pågår.

Annons

I Sverige har skola och socialtjänst anmälningsplikt om barn och tonåringar riskerar att utsättas för brott. Vi som medmänniskor har moralisk skyldighet att göra detsamma. Ser du eller hör du något oroväckande, kontakta polis eller socialtjänst!

Låt oss gemensamt arbeta för att inga barn under 18 år ska behöva ingå äktenskap vare sig i Sverige eller utomlands. Stoppa barnäktenskap!

I år, 2019, fyller Zonta International 100 år. I Sverige har kvinnor det förhållandevis bra. Men som ovan beskrivits så lever kvinnor och flickor i många av världens länder ej jämställt och de har heller ej egna rättigheter. Detta vill vi i Zonta förändra.

I Falun-Borlänge har Zontaföreningen funnits i 45 år och vi samarbetar gärna med andra organisationer och föreningar för att på olika sätt ta ställning för kvinnors rättigheter och möjligheter.

Vi vill att fler aktivt ska ta ställning för dessa frågor och bidra till alla människors lika värde och rätt till integritet och självbestämmande.

Hur kan du bidra?

Ann-Louise Larsson, president i Falun-Borlänge Zontaklubb

Margareta Berglund, vice president i Falun-Borlänge Zontaklubb

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan