Annons

Annons

Annons

Insändare
Insändare: Nedläggningen av Idkerbergets skola - ansvariga ser varken till elevernas eller landsbygdens bästa

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Beslutet om Idkerbergets skola visar att politikerna inte bryr sig om viktiga aspekter som påverkar elevernas inlärningsprocess och skolgång. Det skriver föräldraföreningen i Idkerberget. Foto: Kajsa Thorp Backlund

Annons

Då har kammarrätten sagt sitt. Vår, föräldraföreningen i Idkerbergets, överklagan beviljas inte prövning. Det handlar fortfarande om en "samlokalisering" och inte en nedläggning i frågan om Idkerbergets skola.

Annons

Vi Idkerbergsbor undrar varför Barn- och utbildningsnämnden hade så bråttom i frågan. Det finns, som vi har belyst tidigare, flera aspekter i utredningen som behöver utredas mer ingående. En sådan aspekt är till exempel hur ”standardskolan” i Borlänge kommun ska se ut.

Annons

Är storskolor med 600-1250 elever det enda rätta? Och det utan att utredningen beskrivit tydligt och detaljerat hur till exempel inlärningsmiljön ska bli bättre? Det finns inte heller beskrivningar i utredningen av de ekonomiska konsekvenser som följer av anpassningen för befintliga skolor i stan eller de investeringar i nybyggnation som kommer att behövas inom några år.

Beslutet om nedläggningen av Idkerbergets skola visar att politikerna inte ser till hur långa bussresor och dagar påverkar små barn eller hur en nedlagd skola på landsbygden utarmar densamma.

Beslutet visar att politikerna inte värnar om varje elev och vill ge den goda möjligheter till en trygg skolgång med godkända betyg. Man tycker inte att det är viktigt att familjer får välja i vilken skola eleverna ska ha studera.

Politikerna verkar tro att dessa aspekter inte spelar någon roll för inlärningsprocessen.

Genom att öka möjligheten för olika pedagogisk profilering samt möjlighet att få skolskjuts kan elever som bor i tätorten istället välja Idkerbergets skola. Med fokus på olika redskap för att utveckla undervisningen, till exempel genom digital pedagogik och i vissa fall fjärrundervisning, finns i dag en mångfald av lösningar. Men det bortser politikerna från.

Annons

En attraktiv skola leder till samhörighet och engagemang som får bygden runt omkring att blomstra. Att lägga ner en landsbygdsskola och splittra en fungerande verksamhet leder oftast till att landsbygden avfolkas på sikt.

Annons

Varför fokuserar man inte på att utveckla mångfalden och kvalitén i skolan istället för att flytta alla elever till centralorten med ett kortsiktigt ekonomiskt förtecken? Föräldraföreningen i Idkerberget vill ha svar.

Föräldraföreningen i Idkerberget

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan