Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Nedläggningen av Idkerbergets skola - Monica Lundin (L) svarar de drabbade

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

"Jag som politiker kommer att göra mitt yttersta för att era barn ska få det bra vid sin nya skola. Jag hoppas att vi tillsammans kan hjälpas åt i det arbetet", skriver liberalen Monica Lundin i ett svar till oroliga föräldrar, elever och personal på Idkerbergets skola. Foto: Kajsa Thorp Backlund, Erik Jerdén

Annons

Svar: Tack för flertalet brev som ni skickat till oss politiker angående Idkerberget via mail, Facebook och som insändare. Jag vill ta tillfället i akt att svara på era frågor även i tidningen. Men låt mig först än en gång uttrycka att jag har full förståelse för att det här är en smärtsam process för barn, föräldrar och personal. Jag respekterar det och er oro.

I barn- och utbildningsnämndens beslut den 15/5 står att läsa att skolan upphör från och med årsskiftet. Att samlokalisera Idkerbergets skola in i annan skola blir således konsekvensen av att Idkerbergets skola upphör. "Samlokalisering" är det ord som har använts i utredningen.

Annons

Annons

Förvaltningsrätten finner det vara i sin ordning. Skolchef fick även i beslutet i uppdrag att säkerställa planeringen med anledning av elevernas kommande nya placering, vad gäller exempelvis fritidshem och skolskjuts. Sedan beslutet togs har skolchef och rektor arbetat med planering av höstterminens verksamhet, vilket är den naturliga följden av det politiska beslutet. Sedan mötet har det hållits föräldramöte med rektor och rektor är också er föräldrars närmaste länk vilket gör det naturligt att det är med henne ni pratar i första hand.

Det har också skickats ut förtydligande information i två omgångar i form av brev eftersom ytterligare information har givits från er föräldrar om hur många elever som kommer gå kvar i Idkerberget i höst. Tyvärr blev det senaste informationsbrevet från skolchef försenat vilket hon också har beklagat. Tack för att ni uppmärksammade mig på det.

Organisation för höstterminen planeras av rektor, framför allt vad gäller att säkerställa att det finns personal på plats. I det senaste brevet ingår även information om vilka skolor som har möjlighet att ta emot hela gruppen, i dagsläget 26 elever, eftersom att det framförts specifikt önskemål från er föräldrar att få veta det. Det rör sig om antingen Skräddarbackens skola eller Halvarsgårdarnas skola.

Annons

Som jag har sagt många gånger så behöver vi veta vilka elever som väljer vilken skola för att kunna detaljplanera skolskjuts och behovet av fritidshem och frukostklubb. När vi i höst får mer information om detta så kommer också detta att säkerställas. Väljer ni samma skola för hela gruppen blir det hela såklart mer lättplanerat.

Jag som politiker kommer att göra mitt yttersta för att era barn ska få det bra vid sin nya skola. Jag hoppas att vi tillsammans kan hjälpas åt i det arbetet.

Jag önskar er och era barn en skön sommar och semester!

Monica Lundin (L)

Ordförande Barn- och utbildningsnämnden Borlänge

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan