Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Vi har enats om en unik strategisk plan – för ett bättre Borlänge

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det är tuffa tider ekonomiskt för hela Kommunsverige. Det är därmed extra viktigt att vi springer klokare istället för snabbare – och använder våra resurser där de gör mest nytta för Borlängebon. Vi i den politiska majoriteten i Borlänge har nu enats om våra visioner samt våra strategier för att nå dessa visioner de kommande 4 åren.

”Vi valde att stå på rätt sida av historien och kompromissa”, skriver den politiska majoriteten i Borlänge kommun: Nicole Skoglund (OFA), Karin Örjes (C), Jan Bohman (S), Elina Brodén (MP) och Monica Lundin (L). Foto: Jerry Brodin/montage

Alla Borlängebor ska ha ett arbete att gå till och kunna försörja sig själva. Våra barn och unga ska klara målen i skolan. De äldre, som byggt upp dagens Borlänge, ska få en vård och omsorg som utgår från varje individs behov. Borlänge ska bli Sveriges byggvänligaste kommun och bostadsbristen ska steg för steg byggas bort. Vi ska ha ett Borlänge som tar ansvar för miljön både nu och i framtiden. Kampen mot brottsligheten ska vara kompromisslös. Vårt mål är ett Borlänge där alla jobbar och bidrar, oavsett vem man är – och man ska kunna leva på sin lön. Detta är grunden i den strategiska planen.

Annons

Annons

För att kunna uppnå detta har vi enats om 10 nya mål för Borlänge:

• Vi ska vara en motor i näringslivsutvecklingen och minska arbetslösheten så att fler vill och kan arbeta och etablera sig i Borlänge.

• Vi ska ha ett rikt kultur- och fritidsliv så att det främjar demokrati, hälsa och livskvalité för alla.

• Vi ska ha en skola i världsklass med fokus på kunskap och arbetsro, så att alla når sina mål och kan välja sin egen framtid.

• Vi ska bygga trevliga boendemiljöer så att Borlänge fortsätter att växa och är en attraktiv bostadsort för fler.

• Vi ska ha en god vård och omsorg så att Borlängeborna har möjlighet att leva ett gott liv med god hälsa.

• Vi ska ha ett miljömässigt hållbart Borlänge så att vi lämnar över en bra miljö till framtida generationer.

• Vi ska vara drivande i den digitala utvecklingen så att vi kan erbjuda en god och effektiv service till Borlängeborna.

• Vi ska bryta segregationen så att klyftorna minskar och vi bygger ett hållbart Borlänge.

• Vi ska arbeta målmedvetet tillsammans med andra samhällsaktörer så att tryggheten ökar i Borlänge.

• Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare så att vi kan fortsätta ge god service till Borlängebon.

Dessa mål är djupt förankrade med vårt 100-punktsprogram för utveckling av Borlänge. För att uppnå denna strategiska plan samt att klara av vårt 100-punktsprogram så behövs beslutsamhet och långsiktiga beslut. Därför lägger vi också en budget som har fokus på att bygga Borlänge.

Annons

De medel som frigörs ska satsas på fyra områden:

• Fler jobb och kompetenshöjande insatser.

• Att bli en attraktivare arbetsgivare.

Annons

• En skola i världsklass.

• Klimatkliv i koncernen.

Detta för att skapa ett mera jämställt och friare Borlänge. Där vi tar kloka ekonomiska beslut och alla Borlängebor, utifrån sina förutsättningar, är med och bidrar till vår gemensamma välfärd. Ett Borlänge där man är stolt över att arbeta för Borlänge kommun och där ingen skadar sig på jobbet. Ett Borlänge där barnen får den utbildning de behöver för att en dag kunna få ett arbete och flytta hemifrån. Ett Borlänge som tar klimathotet på allvar – och där vi rustar kommunen för att klara klimatmålen.

Den politiska majoriteten lägger en tuff budget tillsammans med en för Borlänge unik strategisk plan. Vi valde att stå på rätt sida av historien och kompromissa.

Nu ska vi visa Borlängeborna vad det innebär. Om 4 år ser vi förhoppningsvis ett bättre Borlänge för våra Borlängebor.

Jan Bohman (S) Kommunalråd, Borlänge

Mari Jonsson (S) Kommunalråd, Borlänge

Karin Örjes (C) Kommunalråd, Borlänge

Monica Lundin (L) Kommunalråd, Borlänge

Elina Brodén (MP) Kommunalråd, Borlänge

Nicole Skoglund (OFA) Gruppledare, Borlänge

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan