Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Moderaterna i Borlänge verkar tudelade i frågan om kommunens personal

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Replik: Hur ska Moderaterna ha det egentligen? Först använder man felaktiga siffror och anser att kommunen har för mycket personal. Nu vill de istället att boendeformer som inte bör ha nattpersonal ska få ha detta kvar, innebär det också att Moderaterna vill anställa nattpersonal på våra andra liknande boenden som inte har det idag och därmed utöka kommunens personal och kostnader? Moderaterna verkar sannerligen vara tudelade i frågan gällande kommunens personal.

”Vi måste vårda våra medarbetare men också använda våra resurser på bästa sätt” skriver Anita Nordström och Mari Jonsson (S). Foto: Pressbild Socialdemoraterna/Elin Turpeinen DT arkiv/montage

Annons

Annons

Hagbacksgården har tidigare varit ett servicehus och tillhört särskilt boende, där man hade omvårdnadsansvariga sjuksköterskor i verksamheten dagtid. Övriga servicehus som också hade sjuksköterskor dagtid, Hagalundshuset och Tjärnahuset omformades redan under 2003, men på Hagbacksgården tog man inte bort omvårdnadsansvarig sjuksköterska förrän senare, då behoven hos hyresgästerna var större.

Servicehusen omvandlades senare till seniorboende och man kunde ansöka om biståndsbedömda insatser från hemtjänst. Ambitionen hos tidigare omsorgsnämnd har varit att Hagbacksgården skulle vara trygghetsboende och därför bemannades Hagbacksgården även nattetid. Insatstiden har nu minskat och motiverar inte längre att det finns nattpersonal i fastigheten och de tas nu över av nattpatrullen. Det innebär inte att våra brukare inte kan få hjälp nattetid – utan snarare nya rutiner. Nattpatrullen gör ett fantastiskt arbete och utför sitt arbete framgångsrikt inom hemtjänst nattetid.

Vi genomför nu en risk- och konsekvensanalys för medarbetare tillsammans med fackliga organisationer samt personalkontoret. Vi gör också en risk- och konsekvensanalys utifrån verksamhetsperspektivet och kommer att tillsammans med berörda tjänstepersoner åka ut till Hagbacksgården och ha ett möte kring förändringarna.

Hyresgästerna har också om de har biståndsbedömt beslut, tillgång till trygghetslarm så att de kan larma efter hjälp både dag- och nattetid. Om det är så att det finns hyresgäster som har ett större behov av omsorg nattetid kommer vi såklart se över vilka åtgärder vi kan stödja dessa med.

Annons

Annons

Fem tillsvidare anställda medarbetare berörs av denna förändring som kommer erbjudas annan placering. Detta kommer också innebära att Hagbacksgården får ett minskat behov att vikarier då nattpatrullen går in i verksamheten istället.

Denna förändring sparar enligt våra beräkningar cirka 3,4 miljoner på årsbasis. Resurser som vi nu kan lägga på annan välbehövlig verksamhet.

Vi måste vårda våra medarbetare men också använda våra resurser på bästa sätt. Detta beslut går i linje med hur våra andra liknande verksamheter fungerar och gör att kommunen kan lägga resurser där de behövs mer.

Anita Nordström (S)

Omsorgsnämndens ordförande

Mari Jonsson (S)

Arbetsgivarutskottets ordförande

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan