Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Därför överklagar vi nedläggningen av Idkerbergets skola

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

”Det var inte bara Idkerbergetborna som överrumplades av nämndens agerande, utan också medlemmarna i de organisationer vi företräder” skriver Jussi Nieminen, LO, och Erik Nises (S). Foto: Jerry Brodin/Mikael Hellsten/montage

Annons

I dag lämnar vi in en överklagan av beslutet att lägga ner Idkerbergets skola till Förvaltningsrätten.  Kommunallagen slår fast att frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt för kommunen ska beslutas av fullmäktige. 

En skolnedläggning som medför omfattande konsekvenser i människors vardag och påverkar samhällsutvecklingen i en hel kommundel bör alltså inte beslutas med en rösts övervikt efter en intern process i en nämnd.

Att man från nämndens sida kallar nedläggningen för ”samlokalisering” är ett retoriskt fikonlöv som snarare avslöjar än döljer att man avsiktligt kringgått kommunallagen.  

Det var inte bara Idkerbergetborna som överrumplades av nämndens agerande, utan också medlemmarna i de organisationer vi företräder. Inget parti i Borlänge hade i valrörelsen meddelat väljarna att man ville stänga någon skola. I den överenskommelse som ligger till grund för den nya majoriteten i fullmäktige finns heller inte en rad om Idkerbergets skola. Att plötsligt stänga skolan utan demokratisk förankring är inte värdigt Borlänge kommun. 

Annons

Annons

Därför överklagar vi i övertygelse om att Förvaltningsrätten, precis som i flera liknande fall runt om i landet, kommer fram till att beslut om skolnedläggning måste fattas av fullmäktige.   

Vi vill också poängtera att befolkningen i Idkerberget har samma skattesats som övriga Borlängebor och lika stor rätt till service och välfärd. Borlänge står, i likhet med många andra kommuner, inför betydande ekonomiska utmaningar. Men den ekonomiska vinsten med en nedläggning av Idkerbergets skola står inte i proportion till de negativa konsekvenserna för barn och föräldrar. I kommunens balansräkning är det felräkningspengar men i Idkerberget är skolan avgörande för samhällsutvecklingen. 

LO och Socialdemokraterna värnar tryggheten för vanligt folk. De förutsättningar som legat till grund för människors beslut att ta lån och använda sina besparingar för att låta sina barn växa upp i Idkerberget får inte godtyckligt ryckas undan. Medan vi väntar på Förvaltningsrättens beslut kommer vi att argumentera mot att bussa småbarn sex mil om dagen för att spara ett par miljoner. Inför beslutet som förhoppningsvis till slut tas i kommunfullmäktige bidrar vi gärna med besparingsförslag som motsvarar summan en nedläggning av skolan skulle frigöra. Det är klart att det finns annat att spara på än tryggheten för vanligt folk. 

 

Jussi Nieminen

Ordförande för LO-sektionen i Borlänge 

Erik Nises

Vice ordförande för Socialdemokraterna i Borlänge 

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan