Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Vi behöver ny energi till Europa!

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

”Det ska löna sig att bidra till omställningen bort från fossila bränslen”. skriver Gustav Tällberg (C), ledamot i Vansbro kommunfullmäktige för Centerpartiet och Emma Wiesner (C), energiingenjör och Centerpartiets tredjenamn till Europaparlamentet. Foto: Per Pettersson/Pressbild Centerpartiet. Montage

Annons

73 procent av Europas energibehov täcks av fossila bränslen. Det är olja från Saudiarabien, där kvinnor inte tillåts fatta egna självständiga beslut. Det är gas från Algeriet, där samkönade par riskerar fängelse. Det är kol från Ryssland, där polisen använder övervåld och där oppositionen fängslas. Det duger inte!

Sverige har goda förutsättningar för att leda utvecklingen i hela Europa mot en fossilfri

framtid. Vi har stora mängder skog som kan användas till att producera biobränslen. Vi har

goda förutsättningar att ta tillvara på energin som finns i både solen och vinden. Vi har stora älvar som ger oss en stabil bas i vår elproduktion.

Sverige ska ha en 100 procent förnybar elproduktion senast år 2040. Det är ett mål som en

Annons

majoritet av Sveriges riksdag ställde sig bakom redan 2016. För att vi ska kunna nå detta mål

Annons

och för att minska beroendet av fossila bränslen behöver vi ta tillvara på våra fossilfria

resurser på ett bättre sätt. Överföringskapaciteten inom både Sverige och EU måste bli bättre och den europeiska energimarknaden måste bli mer integrerad och sammankopplad. Vare sig det är solenergi från Spanien, vindkraft från Danmark eller vattenkraft från

Trängseldammen, ska energin kunna säljas på en och samma marknad och kunna nyttjas där den behövs mest.

Dalarna har haft vindkraft i snart 20 år. Vindkraft är idag det snabbast växande energislaget i Sverige och antalet vindkraftverk runt om i landet ökar. Denna ökning sker dock till största del på glesbygden där naturvärdena är stora och inte där energin behövs som mest. Att kompensera kommuner för deras bidrag till förnybar elproduktion är inte bara rättvist, det ökar också drivkraften för kommunen att göra mer. Det är rimligt att de som tagit ett stort ansvar för ett hållbart samhällsbygge också belönas. Det ska löna sig att bidra till

omställningen bort från fossila bränslen.

Att bara arbeta med morötter är inte hela lösningen på klimatfrågan. Även piskan bör vina.

Handeln med utsläppsrätter inom EU bör inkludera fler verksamheter och priset på varje

utsläppsrätt bör öka. När kostnaden för att släppa ut klimatskadliga gaser ökar i hela EU,

Annons

kommer utsläppen minska mer än med en nationell koldioxidskatt.

73 procent av Europas energibehov täcks av fossila bränslen. Det är 73 procent för mycket! Fossilfri energi för Europa framåt! Lägg din röst på Centerpartiet i valet till Europaparlamentet den 26 maj. Vi behöver ny energi till Europa!

Emma Wiesner (C)

Energiingenjör och Centerpartiets tredjenamn till Europaparlamentet

Gustav Tällberg (C)

Ledamot i Vansbro kommunfullmäktige för Centerpartiet

Annons

Annons

Till toppen av sidan