Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Dags för EU att visa världen att det är möjligt att ställa om från en ohållbar livsstil

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

”Bara genom internationellt samarbete och gemensamma åtaganden kan miljö- och klimathoten avvärjas” skriver Cecilia Wikström (L). Foto: Per Groth/TT

Annons

Den pågående miljöförstöringen och klimatförändringarna påverkar förutsättningarna för allt liv på jorden. Varken luft eller vatten känner nationsgränser. Bara genom internationellt samarbete och gemensamma åtaganden kan miljö- och klimathoten avvärjas. Vårt viktigaste instrument för detta är EU-samarbetet. 

Med en europeisk koldioxidskatt där förorenaren tvingas att betala för utsläppen och satsningar på innovation och utveckling, så skulle omställningen till en grön ekonomi påskyndas och utsläppen minska. Med denna skatt på plats kan EU dessutom med trovärdighet leda utvecklingen, så att fler länder i världen följer vårt exempel. 

Alla transporter måste bära sina klimatkostnader på lika villkor, oavsett om de sker på land, i vatten eller i luften. Det är orimligt att flygbränsle inte beskattas på samma sätt som alla andra fordonsslag. Liberalerna vill därför införa en bränslebaserad flygskatt för resor inom och mellan EU-länder som tar sikte på flygets faktiska utsläpp. 

Annons

Annons

I dag är det ofta dyrt, tidskrävande och komplicerat att resa med tåg inom EU. Vi liberaler vill därför se ett sammanlänkat biljettsystem som möjliggör för bokningar mellan länder från tågbolagens och andra plattformars bokningssajter. 

Liberalerna vill även se att fler godstransporter görs via tåg, som är den miljövänligaste fraktmetoden i dag. Det är därför viktigt att vi etablerar europeiska stamlinjer mellan Europas stora städer. 

Om ingenting görs kommer andelen plast i våra hav vara högre än andelen fisk år 2050. Därför vill vi se en bindande målsättning om att all plast i EU ska vara återvinningsbar senast 2030. Vi stödjer förslaget om ett förbud mot vissa engångsartiklar av icke-återvinningsbar plast, såsom sugrör, tallrikar och bestick, och vill se en avgift på plast som inte återvinns. Bara så kan vi driva på EU-länderna att öka takten i återvinningen och rädda våra hav. 

Det krävs inte bara nya regelverk. De nuvarande reglerna inom EU måste även efterlevas bättre. Under de snart fem år som jag varit ordförande för utskottet för framställningar har det inte gått ett enda utskottsmöte där jag inte träffat medborgare som vittnar om resultatet av medlemsländernas bristande genomförande av EU:s miljölagstiftningar. 

EU-kommissionen, som fördragens väktare, måste bli mycket tuffare mot medlemsländer som bryter mot EU:s regler och säkerställa att de lagar och regler som vi gemensamt har beslutat om efterlevs av varje medlemsland i EU. 

Vi lever i en tid och på en kontinent där vi har unika möjligheter att lösa många av de klimat- och miljöutmaningar som vi står inför om vi tar dem på allvar. Det är dags för EU att visa världen att det är möjligt att ställa om från en ohållbar livsstil som förstår vår planet till hållbara, innovativa samhällen.

 

Cecilia Wikström (L)
Europaparlamentariker

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan