Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Skola och sjukvård ska vara till för alla – och kan drivas på olika sätt

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

”Som centerpartist vill jag se ett samhälle där vi hjälper varandra och där alla har samma människovärde”, skriver Mats Hogmark. Foto: Centerpartiet Falun/Claes Söderberg

Annons

I mitt arbete som läkare i Falun ser jag dagligen exempel på starka inneboende krafter och resurser hos människor som vill; som reser sig efter sjukdom eller perioder av dåligt mående; som försöker – och som ibland behöver hjälp och stöd från sjukvården för att lyckas. De personer jag träffar i jobbet vet ofta själva vad de behöver göra för att må bättre, komma åter i arbete och tillfriskna från eller förebygga sjukdom. Kunskaper finns och viljan att ta tag i saker likaså men ibland saknas tilltro till förmågan att lyckas.

Där behöver sjukvården vara tillgänglig och organiserad på ett sätt som underlättar för vårdsökande att snabbt hitta rätt nivå på stödinsatser – och som kan hjälpa till att ge en puff i rätt riktning. 

Annons

Jag valde att bli centerpartist för att jag tror på liberala värderingar, där individens frihet att bestämma och forma sitt eget liv är central. Lika grundläggande är den samtidiga skyldigheten att ta ansvar för sina handlingar i relation till andra. Det finns en särskild kraft i att få tänka fritt och kreativt, vara företagsam och uppfinningsrik – och på så sätt skapa något av värde för sig själv, sina närstående och för samhället omkring en. 

Annons

Jag är övertygad om att människor vill sig själva och sina medmänniskor väl och vet att individer generellt är både starka och beslutskapabla om de får rätt förutsättningar. 

Som centerpartist vill jag se ett samhälle där vi hjälper varandra och där alla har samma människovärde och där vi självklart stöttar människor på flykt i deras jakt på nya livsmöjligheter under trygga förhållanden i Sverige. 

Vi ska ha en skola och en hälso- och sjukvård som är jämlik och lättillgänglig för alla – och som kan utformas och drivas på olika sätt. Primärvården måste utgöra basen för en välfungerande sjukvård, där kontinuitet i kontakt mellan patient och läkare/distriktssköterska/fysioterapeut är en central komponent för att uppnå bästa resultat. De innovationer som driftiga företag gjort gällande kontaktvägar med sjukvård över nätet bör utvecklas och göras både mer patientsäkra och kostnadseffektiva inom ramen för den skattefinansierade sjukvården i Region Dalarna.

Omedelbara satsningar för en god arbetsmiljö för personalen krävs, så att patienterna kan få den vård och de insatser de behöver – i alla skeden av livet. 

Annons

Att göra val som är klimatsmarta, hållbara och hälsofrämjande för såväl individen som planeten gällande tågresor, livsmedel och levnadsvanor måste vara enkelt i vardagen. Kollektivtrafik både inom tätort men framför allt till och från landsbygd måste fungera för att underlätta för människor i deras vardagliga liv – och för att bidra till ett grönare Falun. Jag tror att det i praktiken krävs samverkan mellan det offentliga samhället och driftiga entreprenörer för att kunna uppnå dessa mål. 

Som centerpartist är det min övertygelse att förutsättningarna för detta goda samhälle för alla skapas av många individer. Tillsammans.

 

Mats Hogmark

Annons

Annons

Till toppen av sidan