Annons

Annons

Annons

Borlänge

Läsartext
Värdig avslutning för EFV

Evangeliskt Forum Västerås stift, EFV, som bildades den 6 juni 1983 i Prostgården i Borlänge, fick värdig avslutning på 36 verksamhetsår vid Hagakyrkans altare i februari 2019.

Detta är en läsartext.

Vid bildandet 1983 sågs begreppet folkkyrka som ”ett skämt”. Bland initiativtagarna fanns borlängeborna Anna-Lisa Göransson, Lars Rydje, Tore Nilsson och Anders Åkerlund. Som mest var 148 tillhöriga Svenska kyrkan i Västerås stift aktiva i EFV.

 Målsättningen för EFV var upprätthållande av Svenska kyrkan som en demokratiskt styrd kyrka öppen för alla – troende som tvivlare. Kyrka, styrd av en elit, tillbakavisades med kraft. Med förändrade relationer kyrka –stat i januari 2000 fick lokala församlingen makten i kyrkan.

Annons

Annons

Ingegerd Hellberg, EFV:s ordförande 1998 till 2019. Foto: KLOCKAR MATTIAS NÄÄS/ARKIV

 EFV var av stor betydelse som komplement till den valda representativa demokratin i stiftet. Genom blandningen av lekfolk, förtroendevalda, präster och diakoner fick lekfolket insyn och delaktighet i stiftets kyrkoliv som det aldrig haft före 1983.

EFV:s årsmöte i Borlänge 2019 föregicks av offentligt möte på temat ”Folkkyrkans utmaning” med Susann Senter och Birger Sjungargård. Kyrkans förvandling från nådes-kyrka till föreningskyrka är ett problem, som måste åtgärdas.

Vikande medlemstal och därmed försämrad egenavgift till möten orsakade nedläggning av EFV. Ingegerd Hellberg, ordförande 1998 – 2019, avtackades. Protokoll lades på Hagakyrkans altare med tackbön för 36 verksamhetsår. Så fick EFV ett värdigt avslut, som ses som ”slutet och början på något nytt”. Samtalet fortsätter.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan