Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Insändare: En historieförfalskning som inte får stå oemotsagd

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Centerrörelsen i By i södra Dalarna har firat 100-årsjubileum och med anledning av detta publicerades för ett par veckor sedan en artikel i bland annat Avesta Tidning och Nya Ludvika Tidning. Artikeln är skriven av centerpolitikern Karin Perers.

Som uppvuxen i By och numera en By-bo i förskingringen fångade artikeln mitt intresse. Där görs dock en historisk tillbakablick som får mig att reagera. Där skrivs: ”Under 1930-talet stod både bondeförbundet och ungdomarna tydligt upp mot nazismen.” Detta är en ren lögn och får inte stå oemotsagd! Sanningen är att av riksdagens partier, SD inräknat, så är Centern partiet med det brunaste förflutna även om Socialdemokraterna bjudit hårt motstånd i kampen om förstaplatsen.

Annons

Under 30- och 40-talen hade dåvarande Bondeförbundet politiker som ”utan att blygas” förklarade sig vara antisemiter. Som enda parti antog man år 1933 ett grundprogram innehållande rasbiologiska skrivningar där det bland annat sägs att ”den svenska folkstammen” måste ”skyddas mot degenererande inflytelser”. Skrivningarna fanns kvar ända till 1946, en tidpunkt då man knappast längre kunde hävda att ”man ingenting visste”.

Annons

Vid den här tiden drev också ungdomsförbundet i sin tidning, SLU-bladet, en hetskampanj mot ”den judiske docenten Gunnar Heckscher”, sedermera högerledare. Exempelvis skrevs där år 1938 också: ”den svenska bondeklassen älskar heller inte judarna över hövan”. Det kan räcka så.

Jag tror att Karin Perers med sitt långa aktiva liv inom centerrörelsen har stor kunskap om Centerpartiets historia och att det hon ägnar sig åt i artikeln därför är medveten historieförfalskning. Så skall man inte agera och raden borde aldrig skrivits, än mindre publicerats. Tvärtom vore det kanske lämpligare att i stället påminna om Centerpartiets sanna historia då partiet nu har en ledare som placerat sig på så moraliskt höga hästar att det är svårt att se hur hon helskinnad skall ta sig ner.

Bo Åkesson
före detta By-bo, numera i Smedjebacken
 

REPLIK

Artikeln om 100-årsjubileet hos Centerpartiet i By socken gällde just By. I refererat från jubileumstalaren anger jag bland annat: ”År 1928 bildades Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund i By, och föreningen utvecklades till en stark kraft för bildning, kultur, demokratiskola, politisk påverkan och därtill gemenskap och fest. Under 1930-talet stod både bondeförbundet och ungdomarna tydligt upp mot nazismens bruna strömningar. År 1943 bildades Svenska Landsbygdens Kvinnoförbund, senare Centerkvinnorna, och fick stor betydelse för kvinnors villkor i lantbruk och samhälle.”

Annons

Min lilla artikel ger inte underlag för analys av ideologiska strömningar i Bondeförbundet och Centerpartiet på nationell nivå. Bondeförbundet, liksom stora delar av det svenska samhället, påverkades av rasbiologi under 1930-talet. Det försvarar varken jag eller jubilerande centerpartister i By. De gladdes åt att i sina dokument finna att föregångarna i By tydligt hade stått upp för alla människors lika värde.

Karin Perers

Annons

Annons

Till toppen av sidan